TPMS Sensoren

TPMS is een betrouwbaar hulpmiddel dat de bandenspanning en temperatuur van alle banden meet terwijl u in de auto zit. De gegevens worden draadloos naar het display op het dashboard verzonden. Het systeem stelt door middel van geluidsignalen en zichtbaar op het display de chauffeur in staat lekkage, lage bandenspanning, te hoge bandenspanning of temperatuur snel te onderkennen. Hierop kan de chauffeur maatregelen nemen.

Waarom TPMS?


Iedereen weet dat bandenspanning belangrijk is, maar veel autobezitters zien niet aan de banden dat ze met een te lage bandenspanning rijden. Dat is niet zo wonderlijk. Een verschil van 0,5 Bar is voor een leek nauwelijks te herkennen. Te lage bandenspanning is vaak een oorzaak van ongelukken. Bovendien verhoogt een te lage bandenspanning het brandstofverbruik en de bandenslijtage. Daarnaast vermindert de veiligheid en de wegligging en wordt de remweg een aanzienlijk stuk langer. Met onze TPMS programmeer tool en Universele TPMS Sensor kunt u deze problemen voorkomen.

Doel van TPMS

De overheid heeft een aantal doelstellingen opgesteld voor de verplichte invoering van het TPMS systeem bij nieuwe auto’s:

  1. De veiligheid verhogen
  2. De koolmonoxide uitstoot verlagen
  3. Verminderen van het brandstofverbruik
  4. De levensduur van een band te optimaliseren
  5. Verhogen van de duurzaamheid


 Bij Autoservice Bohme kunt u terecht voor
diagnose en programmeren van de sensors.
Ook het vervangen van een sensor is mogelijk.